Persoas que alicerzaron a nosa cultura: Vicente Risco